Repeat off

1

Repeat one

all

Repeat all

Datingapp

Människan är social. Relationer mellan människor är något som pågått länge. Ja, sedan vi
först började existera, kan man väl säga. Det är genom relationer, genom socialt utbyte och
fysisk närhet till andra, som vi tar oss framåt som art. De allra flesta mår bra av att ha
relationer med andra människor, om det så handlar om kärlek, sex eller vänskap. I 2020-talet
är det, på vissa sätt, lättare att träffa människor än någonsin tidigare. Mycket av detta beror
på förekomsten av datingappar.
 

Registrera dig på Togetherrys datingapp idag!

 
Att starta ett konto hos oss är det enklaste du kommer att göra idag. Det enda du behöver
göra är att registrera dig, ladda upp foto/foton och sedan börja interagera med underbara
människor. Låter det bra?
 
Vi ses inne i datingappen!
 

En text om datingappar

Vi är glada att just du har hittat till oss på Togetherry. Vår datingapp finns för alla i Sverige
som letar efter nya relationer av varierande sort. Om du så letar efter kärleksrelationer, en
flirt, vänskap eller en person att chatta med så är du varmt välkommen till oss.
Den text som du just nu läser kommer att handla mer om datingappar i allmänhet än om
Togatherrys plattform. Vi kommer att tala om mänskliga relationsbyggande och hur detta
har kommit att forma det relationslandskap som idag finns. Anledningen till att vi författat
denna text är enkel: Teamet bakom Togetherry är riktiga nördar när det kommer till dating
och mänskliga relationer. Vi läser mycket om forskning på området och söker konstant sätt
att utveckla oss själva och vår datingapp. Såna är vi, och därför känns det onödigt att hålla
inne på informationen om fler skulle vilja ta del av den. Vår stora förhoppning är att du
finner denna text intressant.
 

Datingappar historiskt

För bara några decennier sedan skulle ingen människa veta vad en datingapp var. Mänskliga
relationer såg väldigt annorlunda ut på den tiden. Till att börja med så var det betydligt
vanligare att man bodde kvar på den ort på vilken man hade växt upp. Det var inte lika
vanligt att flytta, att söka lyckan någon annanstans. Under denna pre-datingapp tid så var
det därför vanligast att den man inledde relation med var någon från närliggande geografiskt
område. Mycket har hänt sedan den här tiden. Datingappar har dragit in som ett yrväder i
våra psyken, och inte nog med det. Datingappar har dessutom blivit betydligt mer socialt
accepterat, och denna förändring har skett bara under de senaste 10 åren. Vi kommer att få
anledning att återkomma till denna avdramatisering av datingappar senare i texten. Först
ska vi vända blicken bakåt.
 

I teknikerans linda

Facebook var en plattform som först utvecklades som ett verktyg för universitetsstudenter
att bättre lära känna varandra. Över 40 år innan sajten såg dagens ljus skedde liknande
försök. Studenter på universitet i USA utvecklade ett datasystem vars syfte var just det: Att
föra människor närmare varandra. När man talar om datingappars historia så nämns detta
ofta som de första stapplande stegen för vad som komma skulle. Hur resultatet av dessa
typer av datingapp såg ut vet vi inte. Kanske skulle det vara intressant att forska på?
 

Ett intranät av relationer

Vi gör ett rejält skutt in i framtiden och landar i mitten av 90-talet, då internet slog omkull
allt vi kände till. Det dröjde nämligen inte länge efter att internet introducerades innan den
första datingappen startade. Denna datingapp är fortsatt en av de största i hela världen.
Datorerna (eller snarare hemdatorerna) i kombination med internet gav människor helt nya
kontaktytor. Helt nya mötesplatser uppstod i samband med såväl datingappar som tidiga
versioner av vad som skulle bli sociala medier. Det var en helt ny tid, och få skulle nog ana
hur snabbt utvecklingen gick framåt.
 

De sociala medierna

Tidigare i texten nämnde vi det faktum att användandet av datingappar har avdramatiserats
sedan de först trädde in i folks medvetande. Detta har, om man ska tro forskningen, delvis
att göra med sociala mediers uppkomst. I och med att allt fler människor började använda
sig av, och kontakta, personer online så var steget inte längre lika stort. Det blev på något
sätt en mindre ”deal” att använda sig av en datingapp för den som ville träffa någon. Detta
var mycket positivt för personer som levde ensamma och som letade efter sätt att lära
känna fler. Man tror att det var starkt bidragande till den boom av datingappar som skedde
runt 2010.
 

Togetherry och den nya tidens datingappar

Historien om datingappar är inte på långa vägar färdigskriven. Utvecklingen av appar vars
primära syfte är att föra människor närmare varandra går ständigt framåt. Nya plattformar
uppkommer. Andra faller i glömska. Det krävs mer, något extra, för att bli och förbli en
relevant aktör på marknaden. Togetherry tillhör en av de nyaste och snabbast växande
plattformarna i det breda landskapet för datingappar. Vi liknar våra föregångare och
konkurrenter på flera sätt men skiljer oss åt på andra. Vi kommer att få anledning att
återkomma om detta senare i texten.
 

Vad finns att säga om datingappar?

Det korta svaret är: Mycket. Som vi nämnt tidigare så finns rikligt med forskning om
datingappar. Teamet bakom Togetherry konsumerar det mesta. I detta avsnitt vill vi dela
med oss av några intressanta fakta som vi korsat väg med då vi utbildat oss själva på
området.
 

Vem använder en datingapp?

Ett sätt att se på saken är att säga att det blir en allt större variation av människor som
använder datingappar. Man ser att det, i takt med att det blivit mer populärt och vanligare
generellt, förekommer människor i alla åldersgrupper på apparna numera. Fortsatt är det
förstås unga människor som dominerar, men tiderna förändras. Detta ser vi som något
väldigt positivt. Då talar vi inte primärt utifrån perspektivet att vi, som datingapp, kan göra
en lönsam affär av att fler dejtar. Vi talar utifrån att denna utveckling är positiv för att
människor ska komma närmare varandra. Det gläder oss!
 

Optimism & Pessimism, om datingappar

Vi har nämnt det tidigare men eftersom det är så viktigt så nämner vi det igen. Inställningen
till användandet av datingappar har förändrats med åren. Inte nog med det. Den fortsätter
dessutom att förändras för varje år som går. Människor får bevisligen en allt mer avslappnad
och positiv inställning till datingappar. Forskning som utförts i USA visar att det har skett en
otrolig utveckling på området under det senaste decenniet. 3 av 4 personer uppger att de
tycker att det är enkelt att hitta någon de attraheras av på en datingapp. Detsamma gällde
för huruvida man anser sig hitta folk vars intressen man delar. Nu kommer denna forskning
visserligen från ett annat land än vårt avlånga i norr. Vi tror däremot inte att resultaten
skulle skilja sig avsevärt om forskningen utförts här.
 

Män och kvinnor på datingappar

Det finns en utbredd nyfikenhet kring skillnader och likheter i hur män respektive kvinnor
använder en datingapp. Vi förstår och delar denna nyfikenhet och det gläder oss därför att
kunna dela med oss av några forskningsresultat vi tagit del av. Det finns sådant som skiljer
sig och det finns sådant som är lika när det gäller mäns och kvinnors användning av
datingappar. Det är fler män som använder sig av datingappar, men inte så många fler som
människor ofta tror. I den forskning som vi på Togetherry tagit del av så är siffrorna 52% mot
48%. Man ska komma ihåg att dessa siffror pekar på användandet i en hel befolkning. Lokala
avvikelser kan förekomma, och förekommer förstås säkerligen.
 

Dags att pröva vår nya datingapp?

Togetherry är en av de yngsta stjärnorna på himlen för datingappar. Hos oss finns något till
alla, det garanterar vi. Letar du efter ditt livs kärlek? Då är du inte ensam. Togetherry är rikt
på människor av olika kön och olika läggning som letar efter en livspartner. På vår
datingplattform finns också människor som letar efter flirt och relationer av det kortare
slaget. Utöver detta finns de personer som letar efter vänskap och människor med liknande
intressen.
 

Pandemi och datingappar

Hur har egentligen en global Coronapandemi påverkat landskapet för datingappar och
människor som söker nya kontakter? Ganska så rejält, skulle det visa sig. Särskilt ur ett
globalt perspektiv. Som alla vet så har Sverige, i jämförelse med många andra länder, haft en
ganska mild hantering av pandemin. I många andra länder har det varit svårt, för att inte
säga omöjligt, att ens träffa människor.
Vi har tagit del av mycket forskning om datingappar under en global pandemi. Dessa är
några av de mest intressanta fakta vi bär med oss:
 

Fler användare till datingappar

Ja, detta kan på vissa sätt anses som något förvånande, om ni frågar oss. I en tid då det var
svårare än någonsin förut att, med gott samvete, träffa någon var det fler som valde att
ansluta till datingappar. Överraskande? Det är ett sätt att se på saken. En annan synvinkel är
förstås att det var det enda sättet att faktiskt få ”träffa” någon. Det vill säga: Att tala med
människor online. Övriga sociala ytor hade ju mer eller mindre eliminerats. Krogmiljön
försvann nästan helt och hållet. I alla fall interaktionen mellan människor som inte redan
kände varandra. Arbetsplatser förändrades då folk, i större utsträckning, arbetade hemifrån.
Datingappar blev tillflyktsorten för många människor. Man valde att registrera sig på en
datingapp för att få den där kontakten som man inte erbjöds någon annanstans. Det är i alla
fall så som vi på Togetherry tolkar dessa siffror.
 

Utökade funktioner

Detta tycker vi är oerhört intressant. Det har visat sig att många datingappar har utökat sitt
utbud av funktioner under pandemin. Flera av de appar som tidigare ”bara” erbjöd
textbaserade konversationer har nu byggt på sin mjukvara. Videofunktioner, telefonsamtal
och annat har lagts till. När Togetherrys datingapp först såg dagens ljus valde vi att ha dessa
funktioner redan från början. För de som väljer vår datingapp finns dessutom en rad andra
inslag som de flesta konkurrenter inte har. Vi erbjuder både bloggverktyg och forum för
utökade mötesplatser mellan människor.
 

Togetherry – En datingapp i samtiden

På Togetherry har vi alltid örat mot marken när det kommer till datingappar och vad folk
efterfrågar. För oss är det viktigt att vara en plattform som ligger rätt i den samtid vi
befinner oss. Detta tycker vi att vi lyckas genomgående bra med. I vår datingapp, och i de
verktyg för möten vi erbjuder, träffas mängder av människor varje dag. Vi exkluderar ingen
utan välkomnar människor av olika kön, olika ålder och olika sexuella läggningar. Under den
relativt korta tid som vi funnits har många människor valt att vända sig till vår app framför
andra datingappar. Antalet forsätter dessutom att växa, dag för dag.
 

Vårt driv

Togetherry skapades av en övergripande drivkraft; Att hjälpa människor att sammanstråla
med varandra. Hela vår gärning, som datingapp i en föränderlig samtid, är att bygga broar
mellan olika människor. Detta är grunden till vår datingapp och det som vi dagligen arbetar
med att utveckla. Vi blir hela tiden bättre och strävar alltid efter att ge våra användare precis
vad de efterfrågar. Detta kommer vi att fortsätta att göra, och vi är övertygade om att det
kommer att generera ännu fler användare för varje dag som går.
 

Våra funktioner

Hur vill du använda vår datingapp? Svaret på frågan varierar kraftigt mellan olika personer.
För vissa används en datingapp primärt för att hitta vänskap. Nya bekanta som delar de
intressen som man själv har. Personer som helt enkelt vill ha fler vänner och möts i detta
behov. Andra söker kärleken. Datingappar blir ett sätt att utöka kontaktnätet tillika
möjligheterna att träffa den rätte. Oavsett vad du letar efter på Togetherry så finns verktyg
som kommer att ta dig närmare människor.
Våra medlemmar ges tillgång till:
  • Videochatt
  • Textbaserad chatt
  • Forum
  • Bloggar

Registrera dig på Sveriges hetaste datingapp idag!

Togetherry växer så det knakar. För varje dag som går så ansluter allt fler till vår datingapp.
Vill du göra detsamma? Det är nästan oförskämt enkelt att bli medlem på vår app. Allt du
behöver göra är att registera dig som användare, ladda upp foton och sedan börja ditt
nätverkande.
 
Låter det bra?
Då ses vi i dejtingappen!

Do you like the page?

Would you like to share the page with your friends?